@article{Cyganiuk:2013,
  author  = "J. Cyganiuk",
  title   = "Modelowanie przepływu niekohezyjnych materiałów ziarnistych na płaskich płytach odbojowych",
  journal = "Górnictwo Odkrywkowe",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "39--45",
  year    = "2013",
}