@article{Janiszewska-Nieścioruk:2013,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Elastyczność i różnorodność prowłączających działań i rozwiązań w systemie edukacji jako remedium w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach",
  journal = "Konteksty Pedagogiczne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "79--89",
  year    = "2013",
}