@article{Maruda:2013,
  author  = "R. Maruda and E. Feldshtein",
  title   = "Zastosowanie metody "Parameter Space Investigation" w planowaniu badań inżynierskich (na przykładzie badań chropowatości) [Dokument elektroniczny]",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 8-9",
  pages   = "403--409",
  year    = "2013",
}