@article{Krupińska:2013,
  author  = "I. Krupińska and W. Kowalczyk and G. Szczepaniak",
  title   = "Wpływ wartości współczynnika współwystępowania substancji organicznych i żelaza ogólnego w wodzie podziemnej na skuteczność jej oczyszczania",
  journal = "Ochrona Środowiska",
  volume  = "Vol. 35",
  number  = "nr 3",
  pages   = "27--34",
  year    = "2013",
}