@article{Feldshtein:2013,
  author  = "E. Feldshtein and M. Gawryło and K. Kwiatkowski",
  title   = "Wpływ warunków wiercenia przelotowego w blachach ze stopu aluminium EN AW-6063 na kształtowanie zadziorów i dokładność otworów",
  journal = "Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "20--22",
  year    = "2013",
  note    = "[ciąg dalszy s. 24]",
}