@article{Adamczyk:2013,
  author  = "J. Adamczyk",
  title   = "Norma ISO 50001 - standardem efektywności energetycznej",
  journal = "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja",
  volume  = "T. 44",
  number  = "nr 9",
  pages   = "386--388",
  year    = "2013",
}