@article{Krzywoszyja:2013,
  author  = "G. Krzywoszyja and P. Binder and G. Andrzejewski",
  title   = "Koncepcja systemu monitorowania rodzin pszczelich",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 9",
  pages   = "118--123",
  year    = "2013",
}