@article{Wysokowski:2013,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Wpływ imperfekcji wykonawczych konstrukcji kolejowych mostów stalowych na ich nośność doraźną i zmęczeniową",
  journal = "Budownictwo i Architektura",
  volume  = "Vol. 12(2)",
  pages   = "71--78",
  year    = "2013",
}