@article{Świadek:2013,
  author  = "A. Świadek",
  title   = "Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna peryferyjnych systemów przemysłowych w Polsce",
  journal = "Ekonomia i Prawo",
  volume  = "T. 12",
  number  = "nr 3",
  pages   = "463--474",
  year    = "2013",
}