@article{Tomaszewski:2013,
  author  = "M. Tomaszewski",
  title   = "Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski zachodniej w latach 2009-2011",
  journal = "Ekonomia i Prawo",
  volume  = "T. 12",
  number  = "nr 3",
  pages   = "475--488",
  year    = "2013",
}