@article{Grzegorzewska:2013,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Eksternalizacja i internalizacja zaburzeń a poczucie satysfakcji życiowej dzieci i młodzieży",
  journal = "Czasopismo Psychologiczne",
  volume  = "tom 19",
  number  = "nr 1",
  pages   = "95--103",
  year    = "2013",
}