@article{Kroczak:2013,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Pawła Florenskiego sympatie i antypatie filozoficzne",
  journal = "Kultura i Wartości",
  number  = "nr 3",
  pages   = "103--114",
  year    = "2013",
}