@article{Dudra:2013,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title   = "Nowa parafia prawosławna w Kędzierzynie KoĽlu",
  journal = "Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej",
  volume  = "2012",
  pages   = "154--159",
  year    = "2013",
}