@article{Maruda:2013,
  author  = "R. Maruda",
  title   = "Wpływ zminimalizowanego chłodzenia i smarowania strefy skrawania na kształt wióra i chropowatość powierzchni podczas toczenia stali węglowych",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 11",
  pages   = "936--942",
  year    = "2013",
}