@article{Grochowska:2013,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 11",
  pages   = "26--29",
  year    = "2013",
}