@article{Romankiewicz:2013,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ modyfikacji na strukturę i udarność mosiądzu aluminiowego CuZn30Al3",
  journal = "Prace Instytutu Odlewnictwa",
  volume  = "T. 53",
  number  = "nr 3",
  pages   = "53--57",
  year    = "2013",
}