@article{Puc:2013,
  author  = "M. Puc and A. Kruczek and A. Lipiec and P. Rapiejko and M. Malkiewicz and K. Klaczak and E. Weryszko-Chmielewska and K. Piotrowska and M. Puc and K. Chłopek and E. Kalinowska and A. Wieczorkiewicz and A. Rapiejko",
  title   = "Pyłek brzozy w powietrzu wybranych miast Polski w 2013",
  journal = "Alergoprofil",
  volume  = "Vol. 9",
  number  = "Nr 2",
  pages   = "44--48",
  year    = "2013",
}