@article{Babirecki:2013,
  author  = "W. Babirecki",
  title   = "Kierunki rozwoju budowy złączy pneumatycznych w aspekcie automatyzacji ich montażu",
  journal = "Technologia i Automatyzacja Montażu",
  number  = "nr 4",
  pages   = "21--25",
  year    = "2013",
}