@article{Góralewska-Słońska:2013,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title   = "Identyfikacja czynników motywacji do pracy jako determinanty podnoszenia poziomu zaangażowania pracowników - przykład wykorzystania skali samooceny motywatorów do pracy",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "155--168",
  year    = "2013",
}