@article{Niewiadomska:2013,
  author  = "A. Niewiadomska",
  title   = "Ekonomiczne przesłanki podnoszenia wieku emerytalnego w społeczeństwach europejskich",
  journal = "Ekonomia = Economics",
  number  = "nr 1(22)",
  pages   = "97--109",
  year    = "2013",
}