@article{Wi¶niewski:2013,
  author  = "R. Wi¶niewski and £. Stefanowicz",
  title   = "Zastosowanie hipergrafów w procesie selekcji implikantów prostych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 59",
  number  = "nr 11",
  pages   = "1195--1197",
  year    = "2013",
}