@article{Farnicka:2013,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska",
  title   = "Wizja własnego życia i rytuały rodzinne wskazywane jako życiowe źródła wsparcia",
  journal = "Rocznik Lubuski : Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych",
  number  = "Tom 39, cz. 2",
  pages   = "215--225",
  year    = "2013",
}