@article{Farnicka:2013,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska",
  title   = "W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym",
  journal = "Czasopismo Psychologiczne",
  number  = "t. 19",
  pages   = "87--94",
  year    = "2013",
}