@article{Liberska:2013,
  author  = "H. Liberska and M. Farnicka",
  title   = "Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary - prezentacja modelu badań",
  journal = "Polskie Forum Psychologiczne",
  volume  = "tom 18",
  number  = "nr 2",
  pages   = "245--255",
  year    = "2013",
}