@article{Kroczak:2013,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Estetyka dysonansu Fiodora Dostojewskiego",
  journal = "Fraza: poezja, proza, esej",
  number  = "nr 3 (81)",
  pages   = "75--81",
  year    = "2013",
}