@article{Kroczak:2013,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Polskie badania filozofii Fiodora Dostojewskiego",
  journal = "Slavia Orientalis",
  volume  = "rocznik LXII",
  number  = "nr 3",
  pages   = "405--420",
  year    = "2013",
}