@article{Konstańczak:2013,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = "O obowiązkach filozofii względem narodu i państwa - Józef M. Bocheński w roli "sumienia" polskiej filozofii powojennej",
  journal = "Filo-Sofija : O. Józef M. Bocheński - logika, filozofia, światopogląd",
  number  = "nr 21",
  pages   = "231--248",
  year    = "2013",
}