@article{Nowogońska:2012,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie",
  journal = "Problemy Rozwoju Miast",
  number  = "nr 4",
  pages   = "93--104",
  year    = "2012",
}