@article{Mróz:2013,
  author  = "T. Mróz",
  title   = ""Fedros był dzieckiem pierwszej miłości". Stefan Pawlicki wobec Schleiermacherowskiego odczytania "Fajdrosa"",
  journal = "Lectiones & Acroases Philosophicae : Kolokwia Platońskie: Fajdros",
  volume  = "VI",
  number  = "2",
  pages   = "189--205",
  year    = "2013",
}