@article{Wysokowski:2014,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 1",
  pages   = "76",
  year    = "2014",
}