@article{Jarosz:2012,
  author  = "A. Jarosz",
  title   = "Kształtowanie się miejskich scen politycznych w Polsce i byłej NRD w ujęciu porównawczym",
  journal = "Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne",
  volume  = "vol. 35",
  pages   = "236--258",
  year    = "2012",
}