@article{Bielefeldt:2013,
  author  = "K. Bielefeldt and J. Walkowiak and W. Papacz",
  title   = "Kompozyty polimerowe w samochodzie a ekologia",
  journal = "Tworzywa Sztuczne w Przemyśle",
  number  = "nr 6",
  pages   = "52--57",
  year    = "2013",
}