@article{Bielefeldt:2014,
  author  = "K. Bielefeldt and J. Walkowiak and W. Papacz",
  title   = "Kompozyty polimerowe w samochodzie a ekologia",
  journal = "Materiały Kompozytowe",
  number  = "nr 1",
  pages   = "26--30",
  year    = "2014",
}