@article{Grzegorzewska:2013,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Aktualny stan badań nad zjawiskiem odporności psychicznej w populacji dzieci alkoholików",
  journal = "Polskie Forum Psychologiczne",
  volume  = "tom 18",
  number  = "nr 4",
  pages   = "385--399",
  year    = "2013",
}