@article{Farnicka:2013,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Sprawozdanie z XXXVI Miedzynarodowej Konderencji pod hasłem "towards Understanding Conflicts Aggression, Violence and Peace" (23-26 czerwca, Heviz, Węgry)",
  journal = "Polskie Forum Psychologiczne",
  volume  = "tom 18",
  number  = "nr 4",
  pages   = "385--399",
  year    = "2013",
}