@article{Grochowska:2014,
  author  = "E. Grochowska",
  title   = "Analiza stanu technicznego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z podaniem sposobu naprawy",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 2",
  pages   = "51--57",
  year    = "2014",
}