@article{Juszczyk:2014,
  author  = "A. Juszczyk and A. Wysokowski",
  title   = "Drogi technologiczne przy budowie inwestycji komunikacyjnych",
  journal = "In┐ynier Budownictwa",
  number  = "nr 4",
  pages   = "78--86",
  year    = "2014",
}