@article{Kroczak:2014,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Mikołaja Bardiejewa metafizyka płci",
  journal = "Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny",
  number  = "nr 24",
  pages   = "1--11",
  year    = "2014",
}