@article{Laber:2014,
  author  = "A. Laber and K. Adamczuk",
  title   = "Poprawa warunków pracy węzła tarcia poprzez zastosowanie preparatów eksploatacyjnych do oleju smarowego",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 1",
  pages   = "27--39",
  year    = "2014",
}