@article{Laber:2014,
  author  = "S. Laber and A. Laber and A. Laber",
  title   = "Właściwości tribologiczne powłok ceramicznych AL2O3 natryskiwanych plazmowo",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 1",
  pages   = "41--51",
  year    = "2014",
}