@article{Matysiak:2014,
  author  = "A. Matysiak and E. Grochowska",
  title   = "Zabezpieczenie stateczności ścian zabytkowych budynków mieszkalnych z XVIII wieku za pomocą przypór",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "43--46",
  year    = "2014",
}