@article{Mrówczyńska:2014,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Sieć liniowa SVM do wyznaczenia przemieszczeń pionowych",
  journal = "Przegląd Geodezyjny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "14--17",
  year    = "2014",
}