@article{Dzikuć:2014,
  author  = "M. Dzikuć and S. Urban",
  title   = "Ocena wpływu na środowisko wytwarzania energii cieplnej w wybranych elektrociepłowniach",
  journal = "Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej",
  number  = "nr 5",
  pages   = "295--298",
  year    = "2014",
}