@article{Rawski:2013,
  author  = "J. Rawski",
  title   = "Ślady, motywy i kartografie polskości w prozie obcej XX oraz XXI w. Rekonesans",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 9-10",
  pages   = "119--134",
  year    = "2013",
}