@article{Skorek:2013,
  author  = "J. Skorek",
  title   = "Wypowiedzenia parenetyczne w strukturze pytajnej sekwencji dialogowej",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 9-10",
  pages   = "7--29",
  year    = "2013",
}