@article{Amborska-Głowacka:2013,
  author  = "D. Amborska-Głowacka",
  title   = "Efekt Pigmaliona w edukacji szkolnej",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 9-10",
  pages   = "195--205",
  year    = "2013",
}