@article{Pasterniak-Kobyłecka:2013,
  author  = "E. Pasterniak-Kobyłecka",
  title   = "Uwagi o przymusie i wolności w edukacji literackiej",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 9-10",
  pages   = "277--283",
  year    = "2013",
}