@article{Magda-Adamowicz:2013,
  author  = "M. Magda-Adamowicz",
  title   = "Znaczenie wychowawcze i twórcze wykorzystanie w klasach I-III utworów Hanny Ożogowskiej",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 9-10",
  pages   = "297--315",
  year    = "2013",
}