@article{Świderska-Włodarczyk:2013,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Zygmunt Imbierowicz - sylwetka instruktora harcerskiego",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 9-10",
  pages   = "415--420",
  year    = "2013",
}