@article{Feldshtein:2014,
  author  = "E. Feldshtein and R. Maruda and D. Ję¶ko",
  title   = "Wpływ warunków chłodzenia na strukturę geometryczn± powierzchni obrobionej przy frezowaniu stopu aluminium EN AW 6060",
  journal = "Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "56--60",
  year    = "2014",
}